Koji Tsutsui


Architecture in Tokio, Japan
Koji Tsutsui Architect & Associates
http://www.worldarchitecturenews.com/

via ffffound.